หอการค้าไทย มองปัญหา EU รุนแรงขึ้น

หอการค้าไทย มองปัญหา EU รุนแรงขึ้น
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางหอการค้าไทย กำลังประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกใหม่ เนื่องจากเห็นว่าวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ผิดปกติและมีความคาดหวังโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ รัฐบาลไทยจึงต้องพยุงเศรษฐกิจของประเทศด้วยการรักษากำลังการบริโภคของภาคประชาชนในประเทศไว้ด้วยการตรึงราคาสินค้าต่อไป และต้องเร่งอัดฉีดงบประมาณการลงทุนลงลงสู่ระบบเศรษฐกิจ และบริหารการเมืองให้มีเสถียรภาพ ซึ่งในขณะนี้ ทางหอการค้าไทย ยังมองว่า เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ จะยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.6 ในขณะที่การส่งออกของประเทศ จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 8