ผ่ารายได้แสนล้าน “เทสโก้ โลตัส” หลังเตรียมปรับโครงสร้างเลิกจ้างพนักงานทั่วไทย

ผ่ารายได้แสนล้าน “เทสโก้ โลตัส” หลังเตรียมปรับโครงสร้างเลิกจ้างพนักงานทั่วไทย

ผ่ารายได้แสนล้าน “เทสโก้ โลตัส” หลังเตรียมปรับโครงสร้างเลิกจ้างพนักงานทั่วไทย

หลังจาก “เทสโก้ โลตัส” ออกมายืนยันว่าจะมีการปรับโครงสร้างทีมงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การทำงานของพนักงานง่ายขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการยกเลิกบางตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ รวมถึงบริษัทฯ จะให้ความเชื่อเหลือแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบ

>> ปลดพนักงานหลายตำแหน่ง! "โลตัส" แถลงเลิกจ้างเพื่อปรับโครงสร้าง

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส สาขาทั้งหมด 2,000 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราวในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของธุรกิจรวมกว่า 50,000 คน โดยการปรับโครงสร้างครั้งใหม่นี้คาดว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ มากขึ้น อยากรู้ไหมที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส มีรายได้เท่าไหร่ Sanook! Money ได้รวบรวมข้อมูลดีๆมากฝากกัน

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

  • นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
  • นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
  • นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์
  • นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์
  • นางอรกานดา อรรถวิภัชน์

ดำเนินธุรกิจดิสเคาท์สโตร์, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในส่วนของสินค้าอุปโภค บริโภค และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้เทสโก้โลตัส ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,137 ล้านบาท มีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

  • ปี 2557 รายได้ 204,191 ล้านบาท กำไร 9,089 ล้านบาท
  • ปี 2558 รายได้ 207,602 ล้านบาท กำไร 4,695 ล้านบาท
  • ปี 2559 รายได้ 208,119 ล้านบาท กำไร 8,320 ล้านบาท
  • ปี 2560 รายได้ 218,163 ล้านบาท กำไร 9,117 ล้านบาท

ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส มีรายได้รวม 838,075 ล้านบาท กำไรรวมอยู่ที่ 31,221 ล้านบาท และในแต่ละปีมีทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนี้ คงต้องติดตามกันต่อไปว่าโครงสร้างรูปแบบใหม่ของเทสโก้โลตัส ที่จะช่วยให้การทำงานของพนักงานนั้นง่ายขึ้นเป็นอย่างไร รวมถึงตอบโจทย์ของความต้องการของผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหรือไม่ คงต้องปูเสื่อรอคำตอบจากเทสโก้ โลตัส ได้เลย