พณ. เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ

พณ. เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งการพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่นในหน่วยงานธุรกิจอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา ได้มีการอบรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 9,000 ราย โดยมีกระแสตอบรับที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ ทางกรมจะต่อยอดส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อตอกย้ำให้ภาคธุรกิจเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมในภาคธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับประเทศไทย ให้สามารถเป็นศูนย์กลางของการลงทุน และได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากลด้านความโปร่งใสในอนาคต ซึ่งในวันที่ 31 ก.ค. นี้ ทางกรมจะมีการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ใน จ.ชลบุรี อีกด้วย