บุญทรงชี้ข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพเหนือคู่แข่ง

บุญทรงชี้ข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพเหนือคู่แข่ง
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง แนวโน้มการส่งออกข้าว ในปี 2555 โดยมั่นใจว่า ปีนี้ประเทศไทย จะส่งออกข้าวใกล้เคียงกับ ปี 2553-2554 ที่ 8-9 ล้านตัน ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรก สามารถส่งออกข้าวไปได้แล้ว กว่า 3.8 ล้านตัน ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง และขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ กำลังเจรจาระบายข้าวลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี เพื่อ โดยถือว่า มีความคืบหน้าไปมาก  ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่า ประเทศไทย ได้สูญเสียแชมป์การเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ให้กับ อินเดียและเวียดนามนั้น นายบุญทรง กล่าวว่า โดยส่วนตัวไม่อยากให้มองแต่เรื่องการเป็นแชมป์ หรือ ไม่เป็นแชมป์เท่านั้น แต่อยากให้มองถึงคุณภาพชีวิตของชาวนา ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เพราะการที่ ประเทศไทย เป็นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ชาวนาไทยต้องอยู่ด้วยความยากลำบาก ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ราคาข้าวไทย อาจจะสูงกว่าคู่แข่ง แต่หากมองเรื่องคุณภาพแล้ว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ถือว่า มีคุณภาพที่สูงกว่าคู่แข่ง  อีกทั้ง ทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จะใช้โอกาสนี้ สร้างความแตกต่างให้กับข้าวไทย เพื่อสู้กับประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ นายบุญทรง ยังได้กล่าวถึง นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่า  ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่ ที่มีนโยบายพยุงราคาสินค้า รัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระที่เกิดขึ้น แต่มั่นใจว่ารอบนี้ที่รัฐบาลดำเนินโครงการ ความเสียหาย หรือ สิ่งที่รัฐบาลต้องรับภาระจะต่ำกว่าโครงการประกันราคาในรอบที่ผ่านมาแน่นอน