บัณฑูรชี้การเมืองเป็นอุปสรรคพัฒนาศก.

บัณฑูรชี้การเมืองเป็นอุปสรรคพัฒนาศก.
นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานครบรอบวาระ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า ในขณะนี้โอกาสการพัฒนาตลาดทุนให้มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามามากขึ้น ถือเป็นสิ่งดี แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดการพัฒนาระบบการศึกษา  ระบบโลจิสติกส์ที่ดี  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต และที่สำคัญ คือ ยังขาดระบบการออกกฎหมายผ่านรัฐสภาที่ชัดเจน  โดยส่วนหนึ่งมาจากอุปสรรคทางการเมือง ที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ เป็นเพราะประเทศไทยมีกฎหมายหลายรูปแบบที่ซับซ้อน  ทำให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายในการลงทุน จึงเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุงกฎหมายรองรับต่างๆ นั้น  ก็อาจเกิดภาวะเสี่ยงอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวิกฤติ ปี 2540 และบทเรียนวิกฤติซับไพร์ ในปี 2551 หรือปัญหาหนี้ยูโรโซนในปัจจุบัน