ธปท.ย้ำแบงก์รัฐปล่อยสินเชื่อต้องมีคุณภาพ-มาตรฐาน

ธปท.ย้ำแบงก์รัฐปล่อยสินเชื่อต้องมีคุณภาพ-มาตรฐาน
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญว่า  ถือเป็นอำนาจการกำกับดูแลของทางกระทรวงการคลัง  ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบและรายงานความเป็นห่วงต่อการดำเนินงานของแบงก์รัฐ ตามที่ได้รับมอบหมายไปยังกระทรวงการคลังแล้ว  ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแล ว่าจำเป็นต้องเข้าไปดูแลให้แบงก์รัฐดำเนินธุรกิจไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ยอมรับว่า มีความเป็นห่วงในเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบจากการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในอัตราร้อยละ 0.47 เนื่องจาก ทางธนาคารพาณิชย์ได้มีการเริ่มเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว