พาณิชย์ ประกาศราคาหมูรอบใหม่

พาณิชย์ ประกาศราคาหมูรอบใหม่
นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศราคาแนะนำการจำหน่ายเนื้อสุกรรอบใหม่ โดยให้ผลบังคับใช้ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม -  1 สิงหาคม 2555 หลังจากแนวโน้มราคาสุกรมีการปรับตัวลดลง โดยราคาสุกรเป็นหน้าฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันตก จำหน่ายที่กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 54 บาท ราคาสุกรชำแหละไม่เกิน กิโลกรัมละ 65 บาท และราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดง ไม่เกินกิโลกรัมละ 106 บาท และสำหรับราคาจำหน่ายในภาคอื่น ๆ  ปรับเพิ่มขึ้นตามระยะทางการขนส่ง อีกกิโลกรัมละ 2 - 6 บาท อย่างไรก็ตาม ทางกรมการค้าภายใน จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาสุกรอย่างใกล้ชิด หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในได้