ก.ล.ต. เร่งพัฒนาตลาดทุน รับ AEC

ก.ล.ต. เร่งพัฒนาตลาดทุน รับ AEC
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์ ว่า ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นี้ อย่างไรก็ตามมองว่า ในขณะนี้ปัญหาความกังวลในเรื่องความร้อนแรงของเงินทุนไหลเข้าและออกนั้น ไม่น่ามีความกังวลหากรวมเป็นตลาดเดียวกันจากการรวมตัวกันของอาเซียน เนื่องจาก การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนั้น มีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ และเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์จะสามารถดูแลสถานการณ์การไหลเข้า-ออกของเงินทุนได้เป็นอย่างดี