บขส. ดีเดย์ 1ส.ค.เปิดเดินรถข้ามภาค

บขส. ดีเดย์ 1ส.ค.เปิดเดินรถข้ามภาค
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป บขส. ได้เปิดให้บริการเดินรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) - เชียงใหม่ ด้วยรถมาตรฐาน ม.4 ก. เที่ยวไปเวลา 20.30 น. เที่ยวกลับเวลา 20.30 น. อัตราค่าโดยสาร 837 บาท เส้นทางสายใต้-นครพนม ด้วยรถมาตรฐาน ม.4 ก. และเที่ยวไป เวลา 19.15 น. เที่ยวกลับเวลา 18.30 น. อัตราค่าโดยสาร 854 บาท และสายใต้-อุบลราชธานี ด้วยรถมาตรฐาน ม.4 ก. เที่ยวไปเวลา 20.00 น. เที่ยวกลับเวลา 19.30 น. อัตราค่าโดยสาร 767 บาท ทั้งนี้เพื่ออำนวยความในการเดินทางไปสู่จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนายวุฒิชาติ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน บขส.ยังมีบริการเดินรถออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ-สตูล, กรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ-กระบี่ และ กรุงเทพฯ-สงขลา ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี 0-2422-4444 และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 0-2537-0291