กรมส่งออก จัดงานเมดอินไทยแลนด์ 2012

กรมส่งออก จัดงานเมดอินไทยแลนด์ 2012
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 15 - 19 ส.ค. นี้ ทางกรมฯ ได้กำหนดการจัดงานเมดอินไทยแลนด์ 2012 พาณิชย์เทิดพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินี ขึ้นที่ฮอลล์ 5 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการแสดงสินค้าระดับนานาชาติ มุ่งเน้นสินค้า 7 กลุ่มหลัก ที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ คือ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน กลุ่มสินค้าแฟชั่น สุขภาพ ความงาม สปาและนวดแผนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพ จะมีการเปิดโอกาสให้เจรจาธุรกิจกับประเทศผู้นำเข้าโดยตรง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ในเวทีการค้าระดับภูมิภาค โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานแสดงกว่า 800 คูหา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 ราย เงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท