อุตฯยานยนต์ หนุนรัฐ ปรับโครงสร้างภาษีรถ

อุตฯยานยนต์ หนุนรัฐ ปรับโครงสร้างภาษีรถ
นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ เห็นด้วยกับนโยบายปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ของรัฐบาล ที่จะจัดเก็บจากการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แทนการคำนวณจากขนานของเครื่องยนต์ เพื่อให้โครงสร้างภาษีรถยนต์ของไทย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ที่ทั่วโลกมุ่งไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ควรมีการคำนวณรายละเอียดโครงสร้างภาษีให้ชัดเจน และมีระยะเวลา ให้ผู้ประกอบการเตรียมการที่เหมาะสม ทั้งนี้มองว่า อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ถือว่าสดใส รถยนต์หลายประเภทมีการเติบโต โดยเฉพาะรถอีโคคาร์ ขณะที่รถไฮบริด เพิ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประเมินความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนากระบวนการผลิตอีกระยะ รวมไปถึงโครงสร้างภาษี ที่จะส่งเสริมการผลิตรถไฮบริด ในอนาคต ว่าจะจูงใจให้เกิดการผลิตหรือไม่