จะพาเด็กขึ้นเครื่องบินทั้งที ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น!

จะพาเด็กขึ้นเครื่องบินทั้งที ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น!

จะพาเด็กขึ้นเครื่องบินทั้งที ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น!
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนั้น หากต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วล่ะก็ ควรจะแสดงเอกสารตัวจริงเท่านั้น เพราะเป็นหลักสากลทั่วโลกที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินมานั้นใช่คนเดียวกับชื่อบัตรโดยสารหรือไม่ ซึ่งไม่แตกต่างกับผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องแสดงพาสปอร์ต หรือบัตรประชาชน

ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เคยชี้แจงถึงข้อกำหนดช่วงอายุเด็กว่าควรเตรียมเอกสารอย่างไรหากเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • เด็กที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี ต้องใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ต
  • เด็กอายุ 7 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือบัตรประชาชนเด็ก หรือพาสปอร์ต

ซึ่งแต่ละสายการบินมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันด้วย ที่สำคัญต้องเตรียมเอกสารสำหรับเด็กให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสการเดินทางของตัวเราเอง