พณ.รับตัวเลขส่งออกนําเข้ามิ.ย.6ด.ผิดพลาด

พณ.รับตัวเลขส่งออกนําเข้ามิ.ย.6ด.ผิดพลาด
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การแถลงสถิติการส่งออก-นำเข้าของประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์ มีความผิดพลาด จากการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งการคิดคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ทำให้สถิติของการส่งออกของประเทศปรับตัวลดลงมากกว่าเดิม และมูลค่าไม่ถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยการส่งออกในช่วงเดือนมิถุนายนที่ถูกต้อง ขยายตัวลดลงร้อยละ 4.2  คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเพียง 19,770 ล้านเหรียญสหรัฐ  การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 คิดเป็นมูลค่า 20,317 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวลดลงร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่า 112,264 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่า 122,604 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ดุลการค้าของประเทศในช่วง 6 เดือนแรก ยังคงขาดดุล 10,340 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยความผิดพลาดดังกล่าว ยืนยันว่า ไม่ได้มีนัยสำคัญใดๆ  และไม่ได้มีการบิดเบือนตัวเลขการส่งออกให้สูงขึ้นแต่อย่างใด