คค.เดินหน้าตั้งที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการบิน

คค.เดินหน้าตั้งที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการบิน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้า ในเรื่องการใช้พื้นที่ของท่าอากาศยานนครราชสีมา ที่ในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมการบินพลเรือน มาเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินแห่งใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ที่สำคัญ เป็นสนามบินที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการบินน้อย ว่า ในวันพุธที่ 1 ส.ค.นี้ ก็จะมีการหารือเรื่องการจัดตั้งที่ปรึกษาของโครงการดังกล่าว ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการจัดตั้งคณะทำงานโดยทั้งนี้ก็จะต้องมีการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และกรมการบินพลเรือน