พณ.ยัน 6 ด.แรกไทยยังแชมป์ส่งออกข้าว

พณ.ยัน 6 ด.แรกไทยยังแชมป์ส่งออกข้าว
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการข้าว ออกมาระบุว่า ประเทศไทยจะเสียแชมป์อันดับ 1 เป็นอันดับ 3 ของโลก ในการส่งออกข้าวนั้น มองว่า ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนนโยบายการค้าข้าวในช่วยที่ผ่านมา เพื่อต้องการผลักดันให้ราคาขยับสูงขึ้น ในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย หลังจากช่วงปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวมาโดยตลอด โดยส่งออกได้กว่า 3.7 ล้านตัน แต่ขณะที่ อินเดีย และเวียดนาม ยังคงเร่งส่งออกในการทำปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนประเทศไทยนั้น ต้องการขยับราคาข้าวให้สูงขึ้น เพื่อเน้นการขายข้าวที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ทั้งปีนี้คาดว่า ประเทศไทยจะยังคงเป็นแชมป์ในการส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่การออกมาเปิดเผยข้อมูลของภาคเอกชนช่วงนี้ เป็นเพียงการนำเสนอสติถิในระยะสั้น โดยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก