บุญทรงปัดจำนำข้าวทำส่งออกพ่ายแชมป์โลก

บุญทรงปัดจำนำข้าวทำส่งออกพ่ายแชมป์โลก
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีภาคธุรกิจส่งออกข้าวไทย มองว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 3 รองจากอินเดีย และเวียดนาม ส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล ส่งผลให้ราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ว่า การที่ภาคเอกชน มองในลักษณะนี้ ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ส่วนตัวมองว่าเป็นการรีบด่วนสรุปข้อมูลเร็วจนเกินไป มุ่งหวังผลกำไรโดยไม่ได้ให้ความสนใจในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ขณะที่รัฐบาลเองนั้น ต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศ และบริหารประเทศตามนโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ ซึ่งหนึ่งในนี้คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดังนั้นสินค้าเกษตรจำเป็นต้องได้รับการดูแล จึงได้กำหนดราคารับจำนำข้าวในราคาที่สูง ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามเร่งระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศต่างๆ ผ่านการประมูลตามที่กระทรวงพาณิชย์เคยปฏิบัติมาตลอด ทั้งนี้ นายบุญทรง กล่าวว่าการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ไม่สำคัญเท่าการกินดีอยู่ดีของประชาชน และโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ที่จะถึงนี้ จะยังคงเดินหน้ารับจำนำในราคาที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม พร้อมกับเร่งระบายแบบจีทูจี ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลระบายข้าวแบบจีทูจีที่ปริมาณสูง ขอให้หลายฝ่ายดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนพูด โดยข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดความสับสนได้ ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า ข้าวจะได้รับการระบายในปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงเวลา