ทอท.เผยมี3สายการบินแจ้งใช้บริการดอนเมือง

ทอท.เผยมี3สายการบินแจ้งใช้บริการดอนเมือง
ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของ 14 สายการบิน ที่จะย้ายการให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิ มาที่สนามบินดอนเมือง นั้น ในขณะนี้ได้มีสายการบินแจ้งความจำนงที่จะย้ายกลับมาให้บริการที่สนามบินดอนเมือง แล้ว 3 สายการบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย แอร์เอเชีย และอินโดนีเซียแอร์เอเชีย อีกทั้งยังมีอีก 2 สายการบิน ที่อยู่ระหว่างการหารือกับผู้บริหารถึงความเป็นไปได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ ทอท. อยู่ระหว่างการดูรายละเอียด พร้อมทั้งงบประมาณในการดำเนินการอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ของสนามบินดอนเมือง เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 9 ล้านคนต่อปี