พลังงานคาดปี56เปิดประมูลสัมปทานปิโตเลียม

พลังงานคาดปี56เปิดประมูลสัมปทานปิโตเลียม
นายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 คาดว่า จะเปิดได้ในช่วงต้นปี 2556 หรือ ประมาณเดือน ก.พ. หลังต้องเลื่อนการเปิดประมูลจากแผนเดิม ในช่วงเดือน ก.ค. ปีนี้ เนื่องจากต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อน โดยยืนยันว่า ผลประโยชน์ตอบแทนจากการเปิดลงทุนสัมปทาน รัฐได้ประโยชน์ร้อยละ 50 - 70 เหมาะสมกับขนาดของแหล่งสัมปทานที่ในประเทศไทยเป็นแหล่งขนาดเล็ก และต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยหากเก็บในอัตราสูงกว่านี้ อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้อย่างไรก็ตาม กลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะมีการเปิดประมูลสัมปทาน ซึ่งต่างจากการเปิดสัมปทานใน 20 รอบที่ผ่านมา ที่มีการเปิดสัมปทานก่อนแล้ว ค่อยลงพื้นที่ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่า จะมีการเปิดสัมปทาน และเพื่อลดปัญหาการต่อต้านของมวลชน