ปลัด คค. แจงโครงสร้างพื้นฐาน เดินหน้าช้า

ปลัด คค. แจงโครงสร้างพื้นฐาน เดินหน้าช้า
จากที่หลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ว่า ปัจจุบันยังไม่มีความพร้อม และหลายโครงการมีการดำเนินงานที่ล่าช้า อีกทั้งประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และล่าสุด นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคม นั้น เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นปี ซึ่งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ไม่ใช่การแก้ระเบียบ หรืองานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลา อีกทั้งโครงการต่างๆ จะต้องผ่านรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป