มติบอร์ดบางจาก ไม่ปลดอนุสรณ์ก่อนวาระ

มติบอร์ดบางจาก ไม่ปลดอนุสรณ์ก่อนวาระ
นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ บอร์ดบางจาก เปิดเผยว่า บอร์ดบางจากยืนยันไม่มีนโยบายปลด นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ในเดือน ธ.ค.ปีนี้ เนื่องจากการบริหารงานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มีผลงานดีเกินคาด ทำให้บางจากเติบโต เห็นความสำคัญของพลังงานทดแทน และเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นบางจาก ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้อง ที่จะนำไปสู่การปลดผู้บริหาร  ส่วนบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนต่อไปหลัง นายอนุสรณ์ ครบวาระนั้น บอร์ดบางจากเห็นว่า ให้เข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยตั้งหลักการคุณสมบัติให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาใน 3 ข้อ คือ จะต้องเป็นบุคคลที่ส่งมาจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บุคคลจากภายนอกบริษัท และบุคคลจากภายในองค์กร โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านโรงกลั่น การตลาด พลังงานทางเลือก และมองถึงอนาคตใน AEC ทั้งนี้ หากไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการได้ อาจต้องขอให้ นายอนุสรณ์ ดำรงตำแหน่งต่อ หรืออยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับบางจากต่อไป