สมชาย ชี้ 5-6ด.จากนี้ ปัญหาEUจะรุนแรงขึ้น

สมชาย ชี้ 5-6ด.จากนี้ ปัญหาEUจะรุนแรงขึ้น
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ กล่าวในการเสวนา "ไขปัญหาเศรษฐกิจโลก : วิกฤตหรือโอกาสของประเทศไทย" ว่า ประเทศไทย จะต้องยอมรับก่อนว่า วิกฤติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นวิกฤติที่ต้องเตรียมตัวรับมือ ซึ่งในช่วง 5 - 6 เดือน หลังจากนี้ ปัญหาในสหภาพยุโรปจะรุนแรงยิ่งขึ้น จากสเปน ที่อาจถึงจุดที่ต้องขอรับความช่วยเหลือ ประกอบกับ ประเทศกรีซ จะกลับมามีปัญหาอีกครั้ง เพราะไม่สามารถดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก ในช่วงครึ่งปีหลัง ให้เลวร้ายลง และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี IMF อาจต้องมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกใหม่อีกครั้ง ในขณะที่การส่งออกของประเทศไทย ในปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ถึงร้อยละ 15 อย่างแน่นอน และหากไม่เตรียมมาตรการป้องกัน ในกรณีที่ EU เกิดวิกฤติถึงขั้นรุนแรงสูงสุด GDP ของประเทศไทย ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 5 - 6 ในปีนี้ อาจขยายตัวติดลบได้