ผอ.สนามบินเชียงใหม่พร้อมชี้แจงค่าจอดรถ

ผอ.สนามบินเชียงใหม่พร้อมชี้แจงค่าจอดรถ
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จากกรณีอาจารย์กว่า 10 คน ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องค่าที่จอดรถภายในสนามบินเชียงใหม่ ที่มีการปรับอัตราสูงขึ้นจากเดิม 50 บาท ขึ้นเป็นถึง 200 บาทนั้น ตามความเป็นจริงแล้วค่าจอดรถในอัตรา 50 บาท เป็นอัตราเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อีกทั้ง ในปัจจุบัน การเก็บค่าจอดรถของสนามบินเชียงใหม่ไม่ได้แตกต่างจากสนามบินอื่นๆ มากนัก โดย ค่าจอดรถ ไม่เกิน 7 นาที จะไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 - 2 ชั่วโมง 20 บาท 3 ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน 6 ชั่วโมง 100 บาท และจอดรถค้างคืน 200 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าว เพิ่งจะมีผลไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตามที่ บริษัท พลังร่วม จำกัด ที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานได้แสดงความจำนงมาก่อนหน้านี้ โดยที่อัตราค่าจอดรถดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ทางสนามบินได้ติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน โดยทางสนามบินยินดีชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทั้งผู้ร้องเรียนและสาธารณชนรับทราบ ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร