ผู้ว่าฯลำพูนเผยแก้ปัญหาลำไยตาม คชก.

ผู้ว่าฯลำพูนเผยแก้ปัญหาลำไยตาม คชก.
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ชี้แจงถึงความคืบหน้า ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไยลำพูน ตามที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. เห็นชอบ ให้ดำเนินการ 2 มาตรการหลัก คือ การกระจายผลผลิตลำไยออกจากจังหวัดลำพูน ระยะทางเกินกว่า 400 กิโลเมตร ในวันที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน ประกาศราคาขายต่ำกว่า 13.24 บาท จะชดเชยค่าขนส่งให้ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากราคาลำไยในช่วงนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์ลำไยอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะในช่วงปลายเดือน ก.ค. ถึงกลางเดือน ส.ค. จะเป็นช่วงที่ลำไยในฤดู ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติของ คชก. ด้านการส่งเสริมการแปรรูป โดยสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 3 จากแหล่งเงินทุนที่กำหนด เพื่อนำซื้อลำไยสดร่วง ไปแปรรูปด้วยการอบแห้งเนื้อสีทอง หรือ อบทั้งเปลือกนั้น ขณะนี้ ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้ขอกู้ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการแล้ว