ตลท. เผย สิ้นมิ.ย.55 มีผู้ลงทุนออนไลน์52%

ตลท. เผย สิ้นมิ.ย.55 มีผู้ลงทุนออนไลน์52%
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ทางตลาดหลักทัพย์ฯ ได้มีการพัฒนาช่องทางการลงทุนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น และตราสารอนุพันธ์ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างแม่นยำและปลอดภัย ตามแผนกลยุทธ์ในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน ส่งผลให้สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผู้ลงทุนออนไลน์ 387,182 บัญชี คิดเป็น 52% ของผู้ลงทุนทั้งหมด  มีมูลค่าการซื้อขายผ่านออนไลน์คิดเป็น 50% ของมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มผู้ลงทุนบุคคล  และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้เตรียมจัดงาน "SET-TFEX Online Investor Fair 2012"  รวมพลคนเทรดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 20.00 น. ณ ลาน EDEN ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ซึ่งช่องทางออนไลน์นี้จะช่วยลดต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์