"ลดหย่อนภาษี” ได้ง่ายๆ แค่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง

"ลดหย่อนภาษี” ได้ง่ายๆ แค่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

สรรพากร” เปิดรับฟังความเห็นกฎหมายบริจาคเงินให้พรรคการเมือง นำมาลดหย่อนภาษีปลายปีได้ บุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 หมื่นบาท ส่วนนิติบุคคลไม่เกิน 5 หมื่นบาท

รายงานข่าวจากกรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร กรณีหักลดหย่อน และหักรายจ่ายสำหรับการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

โดยสาระสำคัญกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีนั้น

ขณะที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง สามารถนำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาคนั้น ไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ส่วนสาเหตุที่ต้องออกกฎหมายดังกล่าวมา เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีมาตรการในการส่งเสริมระบบพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองที่สนับสนุน เพื่อให้พรรคมีเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!