หม่อมอุ๋ยห่วงวินัยการคลังจี้แก้กฎกระทรวงรับAEC

หม่อมอุ๋ยห่วงวินัยการคลังจี้แก้กฎกระทรวงรับAEC
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานเสวนาทางวิชาการวิพากษ์ผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า ขณะนี้เป็นห่วงเรื่องวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาล เพราะหากรัฐบาลขาดวินัยจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในอนาคต โดยเฉพาะหากมีการหมกเม็ดหนี้ไว้ตามหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นห่วงภาระของการขาดทุนในโครงการการรับจำนำข้าว ที่ประเมินว่าจะขาดทุนอยู่ที่ 2 - 3 แสนล้านบาท เพราะปริมาณการผลิตข้าวทั่วโลก สูงกว่า 400 ล้านตัน เทียบความต้องการของการบริโภคเพียงแค่ 30 ล้านตันต่อปี ทำให้ประเทศไทย อาจขายข้าวไม่ได้ เพราะเสียเปรียบด้านราคากับประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขกฎกระทรวงบางกระทรวง เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่ยังมีการดำเนินการล่าช้า