ศุภวุฒิให้คะแนนรบ.6เต็ม10บริหารเศรษฐกิจ

ศุภวุฒิให้คะแนนรบ.6เต็ม10บริหารเศรษฐกิจ
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานเสวนาทางวิชาการวิพากษ์ผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า ตนเองให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10 ในการบริหารงานเศรษฐกิจ แต่ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมราคาสินค้าของรัฐบาล โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ เพราะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่มีกำไรน้อยอยู่แล้ว ซึ่งหากรัฐบาลยังควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น จะเกิดปัญหาการขาดแคลนเหนือนกรณีน้ำมันปาล์ม และควรลดการแทรกแซงราคาก๊าซธรรมชาติ ไม่ควรบิดเบือนกลไกลตลาดมากไปกว่านี้ด้าน นายภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตนเองให้คะแนนรัฐบาล 7 เต็ม 10 โดยเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรง 300 บาท เพราะเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย และเชื่อว่า จะไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น