ทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 24,100 บาท

ทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 24,100 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,255.44 บาท ขายออกบาทละ 24,100 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,600 บาท ขายออกบาทละ 23,700  บาท