เจริญเร่งรบ.ตั้งคณะทำงานรับมือAEC

เจริญเร่งรบ.ตั้งคณะทำงานรับมือAEC
นายเจริญ วังอนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า รัฐบาลควรจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดูแลในส่วนของการท่องเที่ยว และเพื่อเตรียมความพร้อม ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอาจจะมีการแบ่งสัดส่วน รัฐบาล 50 ผู้ประกอบการ 50 เพื่อให้ยุทธศาสตร์ต่างๆ สามารถทำการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง รัฐบาลควรมีการคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์กฎหมายของแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไร และจะส่งผลอย่างไรให้กับประเทศไทยบ้าง เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว รวมทั้งการรับมือกฎหมายของประเทศต่างๆ ด้วย อีกทั้ง ควรจะมีการตั้งกองทุนสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการลงทุน และดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว