400บริษัทขอรับTORบริหารจัดการน้ำ

400บริษัทขอรับTORบริหารจัดการน้ำ
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. กล่าวว่า การได้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ TOR จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจัดทำแนวคิดเพื่อออกแบบ ในการก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนั้น พบมีบริษัทเอกชนสนใจเข้าขอรับ TOR ประมาณ 400 ราย ถือว่าเกินกว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ชี้แจงรายละเอียดของ TOR และตอบข้อชักถามให้กับบริษัทเอกชน ที่รับ TOR ไปแล้ว ทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบและสัมภาษณ์รายละเอียดแต่ละบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลา 90 วัน พร้อมย้ำว่า ผู้ที่จะมาดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล 15 โครงการ ในการบริหารจัดการน้ำ งบประมาณวงเงิน 300,000 ล้านบาท นั้น จะต้องเป็นบริษัทเอกชน และไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้ามาดำเนินการแน่นอน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบพิจารณา