จีนเก็บเงินเข้ากองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

จีนเก็บเงินเข้ากองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน มีรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2555 รัฐบาลจีนจะเรียกเก็บเงินจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการเรียกเก็บเงินดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัทผู้ผลิต และตัวแทนในการนำเข้าสินค้าของไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปประเทศจีนได้  หลังจากในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยส่งออกไปจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 โดยสินค้าในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มีการส่งออกสูงสุดที่กว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการนำร่อง ที่จะมีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน ประกอบด้วย โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องฟอกอากาศ และ คอมพิวเตอร์