ชัจจ์ขู่ยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าจตุจักร

ชัจจ์ขู่ยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าจตุจักร
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังในการประชุมเรื่องสวนจตุจักร ว่า วันนี้ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ที่เข้ามายุยงให้ผู้ค้าร่วมฟ้องศาลปกครอง และหลอกเงินให้ผู้ค้าจ่ายค่าทนาย 1,000 บาท รวมทั้งปัญหาที่ผู้ค้าบางรายไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าแผงค้า ซึ่งในวันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อจะได้หามาตรการชดเชยให้กับผู้ค้าต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า ในปัจจุบัน มีผู้ค้ากว่า 600 ราย ที่ยังจ่ายค่าเช่าแผงค้าไม่ครบตามสัญญา ซึ่งส่งผลให้ การรถไฟฯ ขาดรายได้ประมาณ 4 ล้านบาท ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และตามสัญญาเช่าแผงค้าแล้ว ถ้าจ่ายค่าเช่าไม่ครบ 2 เดือน ทางการรถไฟฯ จะส่งเอกสารไปถึงผู้ค้า เพื่อให้มาดำเนินการจ่ายค่าเช่าแผงค้าให้ครบ และถ้าเดือนที่ 3 ถ้าทางผู้ค้าไม่ดำเนินการใดๆ ทางการรถไฟฯ สามารถยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าได้ทันที