ปตท. แนะหาที่ตั้งคลังสำรองน้ำมันให้เหมาะ

ปตท. แนะหาที่ตั้งคลังสำรองน้ำมันให้เหมาะ
นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย สิ่งสำคัญควรหาสถานที่ตั้งให้เหมาะสม โดยคลังเก็บน้ำมันดิบควรอยู่ใกล้โรงกลั่น และคลังเก็บน้ำมันสำเร็จรูปควรอยู่ใกล้แนวท่อน้ำมัน เพื่อสะดวกต่อการจัดส่ง แต่ปัจจุบันท่อส่งน้ำมันของไทยยังไม่สมบูรณ์ และจากการหารือร่วมกับหลายฝ่าย รวมถึงภาครัฐ มองว่า ควรมีการสร้างคลังเก็บน้ำมันไปพร้อมกับสร้างท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือและอีสาน ส่วนการลงทุนสร้างคลังนั้น ในส่วนของประเทศเกาหลีได้เสนอในหลายรูปแบบทั้งที่กรณีเกาหลีเป็นผู้สร้างคลังให้กับไทย หรือลงทุนสร้างคลังให้ไทยเช่า และรูปแบบที่ไทยสามารถไปเช่าคลังที่ประเทศเกาหลี ซึ่งปัจจุบัน ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำมันได้อีก 40 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มสำรองน้ำมันตามกฎหมายเป็นร้อยละ 6 นั้น จะทำให้ไทยต้องมีการสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 12-14 สตางค์ต่อลิตร โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ จะต้องบวกรวมเข้าไปในเนื้อน้ำมันที่สุดท้ายแล้วประชาชนจะต้องเข้ามาร่วมแบกรับภาระด้วย