ณัฐวุฒิเผยผวจ.เข้าใจเรื่องยางพาราตรงกันแล้ว

ณัฐวุฒิเผยผวจ.เข้าใจเรื่องยางพาราตรงกันแล้ว
นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ กรณีโครงการสวนยาง 15,000 พันล้าน ว่า ในวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 47 จังหวัด ในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราในโครงการ โดยมีการประชุมหารือและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และมีการสรุปสถานการณ์ราคายางพารา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า สถานการณ์ยางพาราในประเทศไทยนั้น มีผลผูกพันกับเศรษฐกิจโลก และจากกรณีที่ค่าเงินยูโรตกต่ำในรอบ 12 ปี ในวันนี้ เป็นผลให้รับซื้อยางพาราที่ตลาดกลางในหาดใหญ่ลดลง 1.50 บาท พร้อมกันนี้ นายณัฐวุฒิ ยืนยันว่า จะเดินหน้าโครงการต่อไป และกล่าวว่า รัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรสวนยางน้อยที่สุด