กสิกร-SPRCออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กสิกร-SPRCออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับ บริษัท SPRC จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SPRC  เตรียมระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่ากองทุนรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์มเชิงพาณิชย์ของ SPRC จำนวนไม่เกิน 7 โครงการ  ซึ่งมีกำหนดการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่ประมาณ 52.22 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเชิงพาณิชย์ได้รวม 41 เมกะวัตต์ และจะจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 5 ปี โดยมั่นใจว่า น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีศักยภาพ ทั้งด้านที่ตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้า รายได้ของธุรกิจที่มีความมั่นคง และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาล ทั้งนี้ กองทุนรวมจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และมีการจ่ายปันผล ซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล โดยการเสนอขายกองทุนคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังโครงการมีการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้