เรือแสนแสบขอรัฐตั้งกองทุนช่วยผู้ประกอบการ

เรือแสนแสบขอรัฐตั้งกองทุนช่วยผู้ประกอบการ
นายชวลิต เมธยะประภาส นายกสมาคมเรือไทย และเจ้าของบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด เปิดเผยถึงเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ ว่า ทางรัฐบาลน่าจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลรวมทั้งการลงทุนสร้างท่าเรือ และการติดไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มากกว่าการออกนโยบายแนวทางและการกำกับผู้ประกอบการ ว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร ส่วนในเรื่องโครงการปรับปรุงเรือโดยสารใหม่นั้น ทางบริษัท เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่ทั้งนี้ในการต่อเรือในแต่ละลำนั้น จะต้องใช้งบประมาณ 7 ล้านบาทต่อเรือ 1 ลำ รวมทั้งจะต้องมีการสร้างอู่เรือด้วย ซึ่งปัจจุบัน อู่เรือไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากติดพระราชบัญญัติการผังเมืองและประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งโดยส่วนตัวมีความเห็นว่า รัฐบาลควรจะมีกองทุนสำหรับผู้ประกอบการเรือโดยสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ