อารักษ์ชี้ นายกฯ หารือพม่า เรื่องพลังงาน

อารักษ์ชี้ นายกฯ หารือพม่า เรื่องพลังงาน
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังจาก พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเข้าหารือราชการกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย ว่า มีการหารือกันเรื่องพลังงานในโครงการที่จะศึกษาร่วมกัน เนื่องจากประเทศไทย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (ปตท.สผ.) มีการลงทุนในประเทศพม่าจำนวนมาก  อีกทั้ง ยังมีการสำรวจพื้นที่มากขึ้น เช่น การทำเขื่อนพลังงานน้ำและเรื่องแก๊ส รวมทั้งหารือรายละเอียดการศึกษาท่าเรือน้ำลึกอื่นๆ ทั้งนี้ ในส่วนของท่าเรือน้ำลึกทวาย มีการพูดคุยกันในกรอบกว้างๆ เท่านั้น