กรมเจ้าท่านัดถกเรือโดยสารพัฒนาบริการ

กรมเจ้าท่านัดถกเรือโดยสารพัฒนาบริการ
เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้จะเชิญผู้ประกอบการเรือโดยสาร ทั้งบริษัทครอบครัวขนส่ง จำกัด และ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด มาหารือเรื่องการพัฒนาและการปรับปรุงมาตรฐานเรือ ภายหลังที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเรือโดยสารไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในโครงการขันน็อต 100 ปี ของกระทรวงคมนาคม และนอกจากนี้ จะมีการหารือเรื่องระบบตั๋วร่วมที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเสริมว่า คาดว่ารูปแบบเรือใหม่ที่จะมีการพัฒนาจากของเดิมนั้น อาจจะมีการติดเครื่องปรับอากาศ และการปรับทางขึ้น-ลงของเรือ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเรือที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนั้น มีหลังคาที่มีความสูงไม่มากนัก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขึ้น-ลงของผู้ใช้บริการ อีกทั้งเรือดังกล่าวน่าจะเป็นเรือที่ใช้เสริมในการวิ่งให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด