คค.สั่งทล.-กทพ.ศึกษาข้อดีเสียใช้ตั๋วร่วม

คค.สั่งทล.-กทพ.ศึกษาข้อดีเสียใช้ตั๋วร่วม
นายสรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือระบบผ่านทางเอ็มพาส ของกรมทางหลวง และระบบผ่านอีซี่พาส ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมว่า ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง และการทางพิเศษฯ ไปวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด ของระบบที่หน่วยงานนั้นๆ ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงการใช้ระบบตั๋วร่วมกัน ว่ามีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ได้ให้ทั้ง 2 หน่วยงานส่งข้อมูล พร้อมทั้งนัดหารือกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. นี้ และคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปถึงแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ในการทำเป็นระบบกลางของตั๋วร่วม ระหว่างเอ็มพาส และอีซี่พาส