ส.อ.ท.เร่งพม่าแก้กฎระเบียบเอื้อลงทุน

ส.อ.ท.เร่งพม่าแก้กฎระเบียบเอื้อลงทุน
นายสมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุน ระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ ของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมประเภทแรงงานหนัก อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ รองเท้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ทางพม่า เร่งแก้ไขกฎระเบียบ หรือนโยบายบางอย่างเพื่อรองรับการลงทุน ตลอดจนเตรียมพื้นที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และพัฒนาบุคคลากรในภาคแรงงาน อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนไทยยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในประเทศพม่า ที่ยังไม่พร้อม รวมทั้งความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ขณะภาคเอกชนไทยจะต้องปรับตัวด้วย เพราะเชื่อว่าการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 อาจทำให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่า กัมพูชา ลาว ทำให้ไทยต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสูง มาแทนที่อุตสาหกรรมหนักมากขึ้น