นักวิชาการชี้เต็งเส่งเยือนไทยศก.วินวิน

นักวิชาการชี้เต็งเส่งเยือนไทยศก.วินวิน
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยกรณี พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย มองว่า ประเทศพม่า ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็น 1 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจ ที่มีการเปิดประเทศในทางการเมืองตามด้วยเศรษฐกิจที่เริ่มจากเข้าสู่ AEC ที่มีทั้งสินค้าและเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเสรี ไม่มีกำแพงภาษี ทำให้มิติของเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยง ทั้งสินค้า การลงทุน  แรงงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคระหว่างไทยกับพม่าและขยายต่อไปยังประเทศอื่น ๆ นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมเป็นประชาคมของกลุ่มอาเซียนในแต่ละประเทศ จะได้ประโยชน์ในบางเรื่อง และไม่ได้ประโยชน์ในบางเรื่องเหมือนอย่างการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า มีการรวมกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์เรื่องของยางพาราทันทีขณะ อินโดนีเซีย จะได้ประโยชน์เรื่องน้ำมันพืชเป็นต้น ฉะนั้น การเยือนประเทศไทยของผู้นำพม่าครั้งนี้ มองว่า จะมีโอกาสวินวินทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนปัญหาทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งนั้น มองว่าเรื่องของเสถียรภาพในแง่ของนโยบายต้องมี ไม่ว่ารัฐบาลใดบริหารบ้านเมือง และสิ่งแรกที่ต้องทำอยู่แล้ว คือการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน AEC ที่ตอนนี้มาถึงแล้ว และปี 2015 การแข่งขันจะแน่นขึ้น หากรัฐบาลไม่ทำ ประเทศอาจจะมีความเสียเปรียบได้ ส่วนภาคเอกชน ก็จะเป็นผู้มาสานต่อว่าจะเตรียมตัวรองรับการมาของ AEC อย่างไร