สนพ.ทำแผนส่งเสริมผลิตCBGลดใช้ดีเซล

สนพ.ทำแผนส่งเสริมผลิตCBGลดใช้ดีเซล
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. เตรียมจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด  สำหรับยานยนต์ (CBG) หรือโรดแมป  เพื่อใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติสำรองยานยนต์ (NGV) ในภาคขนส่งของประเทศและเป็นเชื้อเพลิงใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซลลง 25 ล้านลิตรต่อวัน ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (PDP) ระยะ 10 ปี หรือภายในปี 2564 ทั้งนี้ รูปแบบแผนเบื้องต้นอาจเสนอให้ใช้ระบบการให้เงินส่วนเพิ่ม หรือแอดเดอร์ มาสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการผลิต การให้วงเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละโครงการ หรือประมาณกว่า 10 ล้านบาทต่อ 1 โรงงาน หรืออาจเป็นรูปแบบของการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำต่อผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม คาดว่า แผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า และจำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบต่อไป