กิตติรัตน์ชงครม. 24 ก.ค. ถกรถคันแรก

กิตติรัตน์ชงครม. 24 ก.ค. ถกรถคันแรก
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารนี้  กระทรวงการคลัง เตรียมที่จะเสนอมาตรการรถคันแรกให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาว่าจะมีการขยายอายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีกหรือไม่ เนื่องจาก มาตรการดังกล่าวนั้นจะสิ้นสุดลง ในสิ้นปี 2555 และที่ผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงคาดการณ์กันว่า อาจจะมีการส่งมอบรถยนต์ไม่ทันภายในสิ้นปีนี้  ซึ่งที่ประชุมจะมีการหารือว่าจะมีการผ่อนผันมาตรการดังกล่าวออกไปอย่างไรหรือไม่ และเชื่อว่า ขณะนี้ภาคการผลิต กลับมาผลิตรถยนต์ได้เต็มกำลังแล้ว ก็เชื่อว่าน่าจะสามารถส่งมอบรถยนต์ล่าช้าไปไม่มากนักขณะยืนยันว่า พระราชบัญญัติลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินกว่า 2.27 ล้านล้านบาทนั้น มั่นใจว่า จะคุ้มค่าต่อการลงทุนและรัฐบาลจะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ภายใน 6 เดือนนี้ จะให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำแผนโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาตามกรอบพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมองว่า ระยะเวลา 6 เดือนนั้น หากได้ข้อสรุปก็จะให้ได้ทุกฝ่ายได้มีระยะเวลาในการวิพากษ์วิจารณ์ และรวมไปถึงมีการคิดกรอบของแผนการอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมีขึ้น ในปี 2558 พร้อมมองว่า ประเทศไทย ยังคงขาดโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากในการเชื่อมต่อ ทั้งท่าเรือน้ำลึกจากทวาย และการรองรับการขนส่งด้านต่างๆ ทั้งระบบรางลงไปยังสู่ภาคใต้