อธิบดีกรมทรัพย์สินฯ ชี้แก้กม.จอดําไม่ได้

อธิบดีกรมทรัพย์สินฯ ชี้แก้กม.จอดําไม่ได้
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง ไม่สามารถรับชมการแข่งขันได้ จนเกิดเป็นประเด็นปัญหาจอดำว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สามารถที่จะออกกฎหมาย หรือ แก้กฎกระทรวงในลักษณะบังคับให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องยอมให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาได้ เพราจะเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและอาจส่งผลทำให้ ประเทศไทย ถูกประเทศคู่ค้าใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าสินค้าส่งออกที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนมีผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกในเรื่องของการรับรองลิขสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาและอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬารายการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะนี้ทางกรมอยู่ในระหว่างการศึกษากฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจอดำ โดยมุ่งเน้นในประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์ว่า จะแก้ไขปัญหาจอดำได้อย่างไร โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่งไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคและเจ้าของลิขสิทธิ์