กิตติรัตน์ตรวจคืบหน้าด่านศุลกากรสะเดารับAEC

กิตติรัตน์ตรวจคืบหน้าด่านศุลกากรสะเดารับAEC
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง พร้อมคณะได้ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านศุลกากรสะเดา โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้า โครงการการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา โครงการการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ และโครงการด่านกงสุลบ้านประกอบ ในส่วนขยายระยะที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้ง 9 จุด เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทั้งนี้ การพัฒนาด่านชายแดน โดยเฉพาะด่านสะเดา ถือว่ามีความสำคัญ เพราะมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกประมาณ 300,000 ล้านบาท หรือ 2 ใน 3 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมดของประเทศ โดยในระยะสั้นจะเร่งเพิ่มจุดตรวจเอกสารนักท่องเที่ยว ขยายถนนสร้างมอเตอร์เวย์ เพื่อเพิ่มช่องการจราจร ลดปัญหาการจราจรติดขัด ขณะที่ระยะยาวจะก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เนื้อที่ประมาณ 661 ไร่  "กิตติรัตน์" แจงการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ล่าช้านายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ยังคงมีปัญหาด้านความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง และค่าชดเชยอาสินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาการเวนคืนที่ดิน ซึ่งชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมรับข้อเจรจา และบางส่วนได้เกิดจากติดขัดทางข้อกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติตามระบบราชการเดิมนั้นจะต้องเร่งทำความเข้าใจให้ทุกส่วนราชการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือกับทางกระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ส่วนการเจรจากับชาวบ้าน เพื่อขอเวนคืนที่ดินนั้น ต้องมีความเป็นธรรม แต่ถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้ด้วยการเจรจา หรือ มีการเรียกร้องเกินสมควร ก็จะต้องมีการดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป