ชัชชาติ ย้ำเร่งพัฒนา ขนส่งทางราง รับAEC

ชัชชาติ ย้ำเร่งพัฒนา ขนส่งทางราง รับAEC
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายในงานโครงการศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง เรื่องการเตรียมความพร้อมในโลจิสติกส์ ระบบคมนาคมไทย รับมือประคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมความในการเข้าถึงของกระทรวงคมนาคม คือการลดต้นทุนด้านการขนส่ง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคได้ ซึ่งในปัจจุบัน จีดีพีภาคการขนส่งของประเทศไทย อยู่ที่ 15% ซึ่งเป็นการขนส่งทางถนนถึง 86% อีกทั้งประเทศที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทย คือ ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากสถานการณ์การเมืองนิ่ง บุคลากรในประเทศมีความรู้ความสามารถ และมีทรัพยากรในประเทศมาก ส่วนในประเทศไทย ยังคงติดปัญหาด้านข้อกฎหมาย และส่วนตัวมีความเห็นว่า ประเทศไทยควรมีการพัฒนาด้านการขนส่ง โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางราง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ รวมทั้งเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศด้วย