ก.พลังงานเดินหน้าผลิตก๊าซCBGแทนNGV

ก.พลังงานเดินหน้าผลิตก๊าซCBGแทนNGV
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการลงทุนระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด สำหรับยานยนต์ หรือ CBG จากก๊าซชีวภาพของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ว่าโครงการดังกล่าว มีมูลค่าการลงทุนรวม 110 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนของระบบปรับสภาพก๊าซชีวภาพ จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งระบบการผลิตก๊าซ CBG ได้มีการต่อเชื่อมท่อนำก๊าซชีวภาพมาจากฟาร์มสุกรของบริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกัน นำมาผลิตเป็นก๊าซ CBG โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 ตันต่อวัน เทียบเท่าเติมรถยนต์ได้ 500 คันต่อวัน เติมรถขนส่งขนาดใหญ่ได้ 40 คันต่อวัน ซึ่งจะทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซล ประมาณปีละ 1,600,000 ตัน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีกสาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้ทดลองการผลิตก๊าซ CBG แล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และจะเริ่มจำหน่ายให้กับ ปตท. ในระยะแรก 3 ตันต่อวัน ได้ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดได้ที่ 9 ตันต่อวัน