กฟผ. เผย 2 เขื่อนใหญ่ มีน้ำน้อยกว่าปีก่อน

กฟผ. เผย 2 เขื่อนใหญ่ มีน้ำน้อยกว่าปีก่อน
นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ในรอบสัปดาห์นี้ โดยล่าสุด วันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 34,083 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุ น้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ 12 หรือ 4,761 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากฝนมีไม่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว 4,914 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่อ่างเก็บน้ำในภูมิภาคอื่นๆ มีปริมาณน้ำใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา .ทั้งนี้มั่นใจว่า จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งปีหน้า ซึ่งปัจจุบัน มีช่องว่างสามารถรองรับน้ำได้มากพอ หากมีฝนตกเพิ่ม และมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากในช่วงสัปดาห์หน้า จะระบายตามความเหมาะสม เพื่อเก็บกักน้ำให้ได้ตามเป้าหมาย และดูแลพื้นที่การเกษตรให้มีน้ำใช้เพียงพอ