ถ้าร่างกฎหมายภาษีที่ดินประกาศใช้จริง “คุณหญิงพจมาน” จะต้องเสียภาษี "ที่ดินรัชดา" เท่าไหร่?

ถ้าร่างกฎหมายภาษีที่ดินประกาศใช้จริง “คุณหญิงพจมาน” จะต้องเสียภาษี "ที่ดินรัชดา" เท่าไหร่?

ถ้าร่างกฎหมายภาษีที่ดินประกาศใช้จริง “คุณหญิงพจมาน” จะต้องเสียภาษี "ที่ดินรัชดา" เท่าไหร่?

หากคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยาของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย ยังถือครองที่ดินรัชดาภิเษกอยู่ แล้วร่างกฎหมายภาษีที่ดินประกาศใช้จริง จะต้องเสียภาษีที่ดินเพียง 0.5% 

เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว แต่คงจะไม่หนาวสำหรับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 23 แน่นอน เพราะคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดาภิเษก ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุกนายทักษิณ เป็นเวลา 2 ปี ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา กับคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร (ผู้มีสถานะเป็นภริยาในขณะนั้น) ทำการซื้อขายที่ดินดังกล่าว กำลังจะหมดอายุความของการลงโทษในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ซึ่งถือว่าอายุความครบ 10 ปีพอดี

>> "ทักษิณ" เฮ! คดีที่ดินรัชดาฯ ใกล้หมดอายุความ 21 ต.ค.นี้

>> รู้ยัง? คุก 2 ปี "ทักษิณ" คดีที่ดินรัชดาฯ "หมดอายุความ" เดือนหน้า

ต้องอธิบายก่อนว่าที่ดินรัชดาภิเษกนี้ เป็นที่ดินที่คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยานายทักษิณ ได้ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร ย่านถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื้อที่ราว 33 ไร่ ราคา 772 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรส (ขณะนั้น) เพื่อให้คุณหญิงพจมานเข้าร่วมประมูลที่ดินแปลงดังกล่าว จนท้ายที่สุดชนะประมูล ซึ่งที่ดินรัชดา ณ ตอนนั้น เป็นที่ดินว่างเปล่า และคุณหญิงพจมานยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างใดๆ เลย

อยากรู้ไหม? ถ้าปัจจุบันคุณหญิงพจมาน ยังถือครองที่ดินรัชดานี้อยู่ และหากร่างภาษีที่ดินประกาศใช้จริงจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่? Sanook! Money ได้รวบรวมร่างภาษีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มาฝากกัน

ร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการกำหนดอัตราเพดานภาษีไว้ 4 ประเภท

taxtn(2)

ประเภทแรก ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพดานภาษีอยู่ที่ 0.15% โดยแบ่งภาษีออกเป็น 6 ขั้น

ขั้นที่ 1 มูลค่าที่ดินไม่เกิน 75 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี

ขั้นที่ 2 มูลค่าที่ดิน 75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%

ขั้นที่ 3 มูลค่าที่ดิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

ขั้นที่ 4 มูลค่าที่ดิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%

ขั้นที่ 5 มูลค่าที่ดิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%

ขั้นที่ 6 มูลค่าที่ดินเกิน 1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.1%

ประเภทที่สอง ภาษีที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย เพดานภาษีอยู่ที่ 0.3% โดยแบ่งภาษีออกเป็น 4 ขั้น

ขั้นที่ 1 มูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%

ขั้นที่ 2 มูลค่าที่ดินเกิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

ขั้นที่ 3 มูลค่าที่ดินเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%

ขั้นที่ 4 มูลค่าที่ดิน 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

ประเภทที่สาม ภาษีที่ดินสำหรับพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เพดานภาษีอยู่ที่ 1.2% โดยแบ่งภาษีออกเป็น 5 ขั้น

ขั้นที่ 1 มูลค่าที่ดิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%

ขั้นที่ 2 มูลค่าที่ดิน 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%

ขั้นที่ 3 มูลค่าที่ดิน 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%

ขั้นที่ 4 มูลค่าที่ดิน 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%

ขั้นที่ 5 มูลค่าที่ดิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

ประเภทที่สี่ ภาษีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า เพดานภาษีอยู่ที่ 3% โดยแบ่งภาษีออกเป็น 5 ขั้น

ขั้นที่ 1 มูลค่าที่ดิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%

ขั้นที่ 2 มูลค่าที่ดิน 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%

ขั้นที่ 3 มูลค่าที่ดิน 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%

ขั้นที่ 4 มูลค่าที่ดิน 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%

ขั้นที่ 5 มูลค่าที่ดิน 5,000 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

หากเปรียบเทียบกับที่ดินรัชดาฯ ที่คุณหญิงเคยถือครองด้วยมูลค่า 772 ล้านบาท ถือว่าจัดอยู่ในประเภทภาษีที่ดินรกร้างและว่างเปล่าที่มีมูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%

ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า ถ้าคุณหญิงพจมานยังถือครองที่ดินรัชดาภิเษก และร่างภาษีประกาศใช้จริง จะต้องเสียภาษีที่ดินให้กับรัฐจำนวน 3,860,000 บาทต่อปี

นี่เป็นแค่การสันนิษฐานบนฐานคิดคำนวณจากร่างกฎหมายภาษีที่ดินฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ใน สนช.เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศใช้ ได้ข่าวว่าหลังจากผ่านการพิจารณาในวาระแรก ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ ของ ถ้าร่างกฎหมายภาษีที่ดินประกาศใช้จริง “คุณหญิงพจมาน” จะต้องเสียภาษี "ที่ดินรัชดา" เท่าไหร่?