กิจกรรมนัดพบแรงงานเปิดรับกว่า3พันตำแหน่ง

กิจกรรมนัดพบแรงงานเปิดรับกว่า3พันตำแหน่ง
นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (20ก.ค.) ทางกรมจัดหางาน ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อเพิ่มช่องทางในการหางาน ทำให้กับประชาชนที่ยังว่างงาน รวมถึงรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำ ได้มีโอกาสสมัครงานในตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 3,070 อัตรา  พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง หรือ สถานประกอบกิจการโดยตรง ภายในงาน  มีทั้งธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น โดยในตำแหน่งงานว่างจำนวนดังกล่าวได้รวมงานสำหรับผู้พิการอยู่ด้วยจำนวน 85 อัตรา ทั้งนี้ทางกรมจัดหางานต้องการบรรเทาปัญหาการว่างงานของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างประสบการณ์และศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานและสัมภาษณ์งาน เผยแพร่เอกสารคู่มือให้บริการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่อาคารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ติดสโมสรตำรวจเวลา 09.00-16.30 น.